Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

Mapa dotacji UE

Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone czytnikiem e-book oraz bonami upominkowymi.

W konkursie można zgłaszać zdjęcia i opisy projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Wystarczy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić krótki opis projektu wraz ze zdjęciem.
Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie konkursu dostepnym na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2015 roku.

więcej informacji: