3 listopada 2015 r. w Warszawie odbył się II Kongres Polski Cyfrowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Głównym obszarem działania stowarzyszenia w ostatnich latach stała się edukacja cyfrowa i promocja kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków, współdziałanie z samorządami dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Logo EFS

 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz eksperci z zakresu technologii cyfrowych.

Przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej wziął udział w bloku dyskusyjnym pt.: Pieniądze na e-kompetencje. Dużo, w sam raz czy niewiele? Przedstawił m.in. źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe w ramach finasowania unijnego na lata 2014-2020 i wskazał na Wytyczne w obszarze eukacji na lata 2014-2020 dla Regionów, które zawierają odniesienia do Wykazu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK "Cyfrowa szkoła" i Wykazu pomocy dydaktycznych w ramach intrasrtuktury sieciowo-usługowej "Cyfrowa szkoła", opracowanych w MEN. Wykazy te znajdują się na stronie internetowej www.efs.men.gov.pl.

W ww. bloku tematycznym przedstawiono też mapę finansowania inicjatyw edukacji cyfrowej w Polsce w latach 2015-2020 oraz główne typy projektów i beneficjentów projektów integracji i edukacji cyfrowej.