19–20 października Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował konferencję pt. „Badania dla edukacji" podsumowującą zrealizowane projekty systemowe „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" oraz „Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych".

ibe ee

 

 

Celem głównym projektów było wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej, a także rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej służącej do oceny efektywności nauczania.

Na stronie projektu Entuzjaści edukacji dostępne są prezentacje, filmy i zdjęcia z konferencji.