Poradnik Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Logo EFS

został sporządzony przez służby Komisji w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i zawiera wskazówki, przykłady dobrych praktyk, wyjaśnienia na temat konkretnych zagadnień, studia przypadków i przydatne linki w celu wsparcia procesów udzielania zamówień publicznych w projektach wspfinansowanych przez Unięe Europejską.

Dokument znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement i jest dostępny również w polskiej wersji językowej.