Beneficjenci projektów 2014-2020 umieszczają plakat informacyjny dotyczący wsparcia z UE.

 

Logo EFS

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji beneficjenci projektów europejskich w ramach perspektywy 2014-2020 mają obowiązek umieszczania plakatu wielkości A3 w swojej siedzibie.

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach
297×420 mm). Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem
zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków
reklamowych itp.

Jakie informacje należy umieścić na plakacie?
Plakat musi zawierać:
· nazwę beneficjenta
· tytuł projektu
· cel projektu (opcjonalnie)
· wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt
· zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny)
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Szczegółowe informacje są zawarte na stronach 13-17 Podręcznika.

 Podręcznik jest dostępny na stronie www.efs.men.gov.pl - pobierz link: Podręcznik