23 grudnia 2015 r. ukazało się pierwsze ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 w ramach II Osi Priorytetowej.

logo POWER-poziom

Konkurs dotyczy zwiększenia oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ogłoszenie dostepne jest pod linkiem: efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/konkursy/ogloszenie-o-konkursie, regulamin konkursu pod linkiem: efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/konkursy/regulamin-konkursu

Ogłoszenie o konkursie zostało też opublikowane na stronach:

  1. - www.funduszeeuropejskie.gov.pl pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-1/
  2. - https://sowa.efs.gov.pl/ - ogłoszenie widoczne po zalogowaniu

 

 

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16