Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Aktualności

Ilustracja kategorii

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

25 sierpnia 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logo POWER-poziom

więcej

Kwalifikacje uzyskiwane w ramach projektów EFS

20 sierpnia 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Definiuje on pojęcie kwalifikacji występujące w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku pracy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS.

Logo EFS

więcej

Podstawy programowe przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

20 sierpnia 2015

Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport zawierający porównanie polskiej podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na poziomie gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z odpowiadającymi jej fragmentami podstaw programowych pięciu krajów - Anglii, Czech, Estonii, Finlandii i Francji.

ibe

więcej

Bezpłatne szkolenia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

30 lipca 2015

Już wkrótce ruszają bezpłatne szkolenia, seminaria, webinaria dotyczące możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

 

Logo EFS

więcej

Kampania reklamowa "Prosto do Funduszy"

30 lipca 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zrealizowało kampanię reklamową mającą na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Logo EFS

 

więcej

Portal Nasza Edukacja

03 lipca 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło wielką debatę na temat przyszłości polskiej edukacji na portalu www.naszaedukacja.men.gov.pl.

logo ministerstwo

więcej

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER