Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Aktualności

Ilustracja kategorii

Wewnętrzne monitorowanie w przedszkolu i szkole

13 listopada 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na Szkolenie "Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego" w ramach projektu systemowego "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".

więcej

Pudełko edukacyjne "Woda"

04 listopada 2014

Centrum Nauki Kopernik przygotowało pudełko edukacyjne "Woda" - najnowszy, bezpłatny zestaw pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu systemowego „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej".

więcej

Raport z ewaluacji strategicznej

27 października 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja strategiczna działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL".

więcej

Grupa robocza ds.edukacji

23 października 2014

W dniu 20 października 2014 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się XIV posiedzenie Grupy Roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej

Zgrzyciaki i dzieciaki

20 października 2014

Ośrodek Rozwoju Edukacji uprzejmie informuje o rozpoczynających się testach interaktywnego e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu systemowego "E-podręczniki do kształcenia ogólnego".

więcej

Projekty innowacyjne

13 października 2014

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich przedstawia portal informacyjny na temat rozwiązań projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL - http://www.kiw-pokl.org.pl/Projekty i Produkty/.

więcej

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER