Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III POKL informuje o zawartych, w styczniu i lutym 2011 r. umowach na dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej.

 Poniżej, jako pliki do pobrania, znajdują się pełne listy zawartych w styczniu i lutym 2011 r, umów w ramach:
- konkursu nr 6/POKL/3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela"
- konkursu 4/POKL/2009 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości".
- konkursu nr 1/POKL/3.4.3/2010 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego".