Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia informuje, że w ramach konkursu na „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego" realizowanych w Poddziałaniu 3.4.3 PO KL (nr 1/POKL/3.4.3/2010 oraz nr 1/POKL/3.4.3/2011) pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumie wszystkich potencjalnych pracodawców, którzy mogą zatrudnić absolwentów szkół zawodowych poszczególnych zawodów.

Zasady ww. konkursów nie wprowadzają bowiem ograniczeń co do zawodów, w których kształcą nauczyciele mogący brać udział w projekcie. Stąd praktyki mogą odbywać się również w urzędach, szpitalach, hospicjach, gospodarstwach rolnych, agroturystycznych itp.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Instytucji Pośredniczącej II stopnia: http://www.ore.edu.pl/ zakładka: Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III