Ośrodek Rozwoju Edukacji, jakoInstytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach rundy XXII i XXIII konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009. Ocenie poddane były:
• 5 wniosków złożonych bezpośrednio na rundę XXIII,
• 2 wnioski z rundy XXII uzupełnione na etapie oceny formalnej.

 

Wszystkie te wnioski zostały ocenione negatywnie z niżej przedstawionych powodów:
a) uzyskały łącznie wynik poniżej 60 punktów w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
b) nie uzyskały 60 % punktów w co najmniej jednej części ocenianej w części B Karty Oceny Merytorycznej,
lub
c) nie spełniły kryteriów horyzontalnych.

Zestawienie wszystkich wniosków, ocenionych pod względem merytorycznym, wraz
z przyznaną liczbą punktów przedstawia Lista rankingowa (załącznik poniżej).
W najbliższym czasie każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany
o szczegółach oceny złożonego wniosku oraz o przyjęciu bądź nieprzyjęciu wniosku
do realizacji.

Więcej infromacji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ip2.ore.edu.pl

 

Do pobrania
Pobierz plik (Komunikat_na_stron.pdf)Komunikat IP2139 Kb
Pobierz plik (lista_rankingowa_XXIII.pdf)Lista rankingowa94 Kb