Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,informuje, iż wydłużony zostaje termin składania wniosków w XXV rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

 

Nabór wniosków w ramach rundy XXV trwać będzie do 20 grudnia br.
Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej, złożonych w tym terminie wniosków, na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2012 r.

Więcej informacji o prowadzonych, w ramach Priorytetu III POKL "Wysoka jakość systemu oświaty", konkursach zajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ip2.ore.edu.pl.

Do pobrania
Pobierz plik (Wyduenie_terminu_konkurs_6.pdf)Komunikat IP2145 Kb