Jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem uczelni, samorządu czy organizacji pozarządowej? Zamierzasz aplikować w konkursie na organizację staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego nr 1/POKL/3.4.3/2011? Powinieneś zapoznać się z zamieszczonymi poniżej materiałami statystycznymi przygotowanymi specjalnie pod kątem tego konkursu. W tabelach zamieszczamy dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych zawodów oraz listę już realizowanych projektów w podziale na województwa, zawody i płeć.

 

Dzięki tabelom dowiesz się np. ilu nauczycieli florystyki pracuje w województwie pomorskim i ilu z nich jest już objętych projektami. Będziesz wiedzieć ilu jeszcze nauczycieli budownictwa w całej Polsce, albo tylko w konkretnym regionie potrzebuje wparcia. Dane te pomogą Ci wypełnić część wniosku aplikacyjnego dotyczącą Charakterystyki projektu, w tym wskaźników, które chcesz osiągnąć i grup docelowych, do których projekt będzie skierowany.

Zachęcamy do zapoznania się i aplikowania!

Równocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2011 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji działa Instytucja Pośrednicząca II stopnia i to tam należy kierować wnioski aplikacyjne w konkursach. Dodatkowe informacje na temat konkurs dostępne są pod adresem: http://www.ip2.ore.edu.pl/