Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III, ogłosił w dniu 29 grudnia 2011 r. konkurs otwarty nr 2/POKL/3.3.4/2011 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia, w ramach typu projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

 Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 2 stycznia 2012 r. do wyczerpania limitu środków na dofinansowanie projektów.
Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono kwotę 45 000 000 PLN.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej.
Wnioski o dofinansowanie projektu, sporządzone za pomocą aplikacji komputerowej - Generator Wniosków Aplikacyjnych 7.5 dla PO KL, dostępnej na stronie internetowej www.generatorwnioskow.efs.gov.pl, można przesyłać pocztą, kurierem lub składać osobiście w siedzibie:
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Wydział IP2 (pok. 377)
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej)
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Zespół Kontraktowania, Wydział Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji
z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa:
Anna Marciniak: tel. (22) 34 74 358, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.