Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generetor Wniosków Płatniczych w wersji 3.2.8.