20 stycznia 2011 roku, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, odbył się I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły pt. „Indywidualizacja nauczania - jak przełożyć założenia reformy na praktykę szkolną?" W spotkaniu uczestniczyła  Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która omówiła możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zjazd  poświęcony był głównie praktyce wdrażania programów wspierających indywidualizację nauczania w szkołach.

Podczas spotkania przedstawione zostały efekty prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu monitorującego wprowadzenie podstawy programowej a także  szeroko omawiana była problematyka zmian w metodyce oraz organizacji pracy szkoły w kontekście rozwijania talentów uczniów, wspierania wybitnie zdolnych i tych mających trudności w nauce.  Poniżej zamieszczamy prezentację Lilii Jaroń, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pt. „Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych", która została wygłoszona podczas I Zjazdu.

 

Do pobrania
Pobierz plik (I_Zjazd_Akademii_Zarzdzania__Dyrektora_Szkoy_1.pps)Prezentacja814 Kb