W ramach Priorytetu IX POKL w obszarze edukacji realizowanych jest wiele projektów/działań wspierających system oświaty. Stanowią one przykłady dobrze zrealizowanych i prowadzonych praktyk.

To kopalnia zrealizowanych pomysłów, w tym całościowych koncepcji ilustrujących skuteczne wykorzystanie pieniądzy z UE. Mogą stać się inspiracją zarówno dla jednostek rządowych, samorządów, jak i instytucji badawczych, szkół czy organizacji. Dla lokalnych władz cenne mogą okazać się zwłaszcza przesłanki dotyczące strategii.

Do pobrania:

Raport dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty