5-8 lipca 2012r. w Warszawie odbyła się Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne Zaburzenie Językowe. Diagnoza, Prognoza, Interwencja".

Konferencja w całości poświęcona była specyficznemu zaburzeniu językowemu (SLI), które przejawia się wybiórczym upośledzeniem funkcji językowych przy braku innych deficytów. Według badań naukowych SLI występuje u 7,4% dzieci, co oznacza, że średnio w każdej klasie czy grupie przedszkolnej jest jedno lub dwoje dzieci z SLI. Zaburzenie to ma poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka, jego edukacji i całego dalszego życia, stwarzając liczne trudności, w tym ryzyko wykluczenia społecznego.

Dlatego ważne jest, by nauczyciele, psycholodzy i logopedzi mieli dostęp do najnowszej wiedzy na temat SLI.

 

 

 

Do pobrania
Pobierz plik (folder w j.ang.pdf)Folder w j.angielskim3667 Kb
Pobierz plik (folder w j.pol.pdf)Folder w j. polskim4176 Kb