Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja 5.3.1 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL.

 W ramach ww. wersji poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in.:

1. Problem z uruchomieniem aplikacji na koncie użytkownika, który nie posiada uprawnień administratora.

2. Eksport danych Załącznika 2 do pliku .XLS.

3. Mechanizm walidacji wymuszający uzupełnienie tabeli nr 8 Postępu rzeczowego, gdy projekt nie przewiduje jej wypełnienia.

Wnioski o płatność przygotowane w wersjach 5.3.0 GWP i starszych, po wczytaniu do wersji 5.3.1 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.

Do pobrania:

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.1 (pełna wersja)

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 5.3.1 (wersja aktualizacyjna)

Instrukcja instalacji v 3.0

Instrukcja instalacji v 4.0