W dniu 4 października 2012 r. Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Edukacji zadań Beneficjenta projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Wartość projektu 26,5 mln zł, okres realizacji od 01.05.2012 r. do 30.06.2015 r.

 W dniu 26 października 2012 r. została podpisana pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowa o dofinansowanie projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Wartość projektu 127 mln zł, okres realizacji od 14.05.2012 r. do 30.08.2015 r.

W dniu 7 listopada 2012 r. Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję w sprawie powierzenia Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zadań Beneficjenta projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Wartość projektu 10 mln zł, okres realizacji od 01.04.2012 r. do 30.06.2015 r.