Ośrodek Rozwoju Edukacji - Beneficjent projektu systemowego Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III) zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach

 • Efektywna ewaluacja w praktyce - dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek

FORMA: Szkolenie 2 dniowe (17 h dydaktycznych) prowadzone metodami warsztatowymi.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym
 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej
 • Użyteczność i wykonalność ewaluacji
 • Rola dyrektora w procesie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Efektywne i skuteczne metody prowadzenia ewaluacji zewnętrznej
 • Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania działań prorozwojowych
 • Wymagania wobec szkół i placówek edukacyjnych 

SZCZEGÓŁY:Efektywna ewaluacja w praktyce

 • Nauczyciel-badacz - dla nauczycieli

FORMA: Szkolenie 6 dniowe składające się z dwóch zjazdów szkoleniowych (I zjazd 4 dni, II zjazd 2 dni). Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 • Własna filozofia pracy i filozofia szkoły, kierunki filozofii pedagogiki; ich konsekwencje dla własnego warsztatu pracy i koncepcji pracy szkoły
 • Proces uczenia się w szkole: analiza składowych elementów procesu uczenia się w szkole
 • Diagnoza własnego stylu nauczania
 • Projektowanie, realizacja i wykorzystywanie badań w pracy nauczyciela oraz zespołów nauczycieli
 • Efektywne i skuteczne metody oraz techniki ewaluacji własnej pracy
 • Wprowadzenie zmiany w swojej pracy i wspieranie zespołów nauczycieli w rozwoju
 • Podejmowanie decyzji na podstawie danych
 • Wymagania wobec szkół i placówek edukacyjnych

SZCZEGÓŁY: Nauczyciel-Badacz

Udzial w szkoleniach jest bezpłatny

LINKI:

http://eraewaluacji.pl/

http://www.npseo.pl/

http://www.npdyrektorzy.pl/

http://efs.men.gov.pl/Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (etap III)/

FAQ dotyczące ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej