Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  Konkursie:

„Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

przeznaczonym dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ideą Konkursu jest:baner pl 4

  • upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL,
  • uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

 

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi pionierskimi rozwiązaniami

  

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 17 maja 2013 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich - Krajowa Instytucja Wspomagająca

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Z dopiskiem - Konkurs "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

  

LINKI:

http://www.kiw-pokl.org.pl/Regaty Rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”/

http://www.efs.men.gov.pl/Projekty Innowacyjne/