Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca dla PO KL informuje, że od 15 maja 2013 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (GWA-E) dla PO KL o numerze 8.6.4.

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej wersji dostępnej on-line. Generator można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Aplikacja jest dostępna do pobrania ze strony www.efs.men.gov.pl w zakładce Do pobrania - Generatory - GWA (off line)

 

LINKI:

http://efs.men.gov.pl/Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor 8.6.4/