Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uruchomił nowy serwis internetowy. Zapraszamy na http://new.koweziu.edu.pl/.koweziu

W zakładce Projekty systemowe można znaleźć projekty realizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

LINKI:

http://new.koweziu.edu.pl/

http://www.efs.men.gov.pl/Projekty systemowe/