Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs dla nauczycieli „Polecam Scholaris.pl” w ramach projektu systemowego "Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli".

scholaris

Zadanie konkursowe polega na poleceniu portalu Scholaris.pl jak największej liczbie innych nauczycieli, którzy nie byli wcześniej zarejestrowani w serwisie. Za każde polecenie, które doprowadzi do rejestracji na portalu nowego użytkownika, uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt. Zwycięzcą zostanie nauczyciel, który uzyska największą liczbę punktów i jest zarejestrowanym użytkownikiem Scholaris.pl.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę www.podajdalej.scholaris.pl i w terminie od 12 września do 20 października br. wypełnić formularz konkursowy. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2013 r.

Na zwycięzców czekają wysokie nagrody

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Konkurs dla nauczycieli "Polecam Scholaris.pl"/

Broszura informacyjna:

http://efs.men.gov.pl/Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli/


Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.