Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca dla PO KL informuje, że od 7 października 2013 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL o numerze 7.5.0.

Zakres zmian obejmuje m.in.:

  • aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami, które, zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu środokresowego,
  • wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowanie w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
  • zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu 'data' w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność - data będzie wprowadzana przez użytkownika,
  • dodanie w module Wskaźniki POKL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu "Procedura importu wskaźników z GWP do KSI".

Dla wniosków o płatność składanych do dnia 25 października 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 6.4.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.

 

Pliki do pobrania:

http://efs.men.gov.pl/Dokumenty i Generatory/