W dniu dzisiejszym rusza III edycja konferencji jednodniowych: "Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym - wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych oraz sportowych". Spotkania w 6 polskich miastach odbędą się w ramach projektu systemowego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".

Cele:

  • upowszechnienie rezultatów projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym",
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze organizacji kształcenia uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz artystycznych,
  • omówienie zagadnień dotyczących pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi ruchowo,
  • zapoznanie uczestników z publikacjami oraz zainspirowanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Terminy:

Olsztyn 10 października 2013 r.
Gdańsk 11 października 2013 r.
Opole 16 października 2013 r.
Kielce 24 października 2013 r.
Kraków 25 października 2013 r.
Katowice 28 października 2013 r.

konferencja

 

 

 

 

 

 

 

Adresaci:

Przedstawiciele Szkół Odkrywców Talentów, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli – szczególnie liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi), przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i kuratoriów oświaty, a także przedstawicieli rad rodziców.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Konferencje "Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym"/


Konferencje organizowane są w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.