Instytut Badań Edukacyjnych ma zaszczyt zaprosić na Seminaria regionalne dla doradców szkolnych i zawodowych w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie".

Główne cele:kwalifikacje po europejsku

  • Odpowiedzi na pytania:

Czym jest Europejska Rama Kwalifikacji?

Czym jest Polska Rama Kwalifikacji?

Co to znaczy opis kwalifikacji napisany w języku uczenia się i dlaczego jest to takie ważne?

Dlaczego system zapewniania jakości stanowi  fundament,  na którym budowany jest cały system kwalifikacji?

  • Uczestnicy zapoznają się również z metodą walidacji osiągnięć (portfolio), dzięki której można potwierdzić uzyskane kompetencje.

 Terminy:

Katowice Toruń Poznań Szczecin Białystok Rzeszów
21-22.10.2013 14-15.11.2013 19-20.11.2013 25-26.11.2013 2-3.12.2013 9-10.12.2013
23-24.10.2013   21-22.11.2013 28-29.11.2013 5-6.12.2013 12-13.12.2013

Więcej informacji:

http://www.kwalifikacje.edu.pl/Seminaria dla doradców szkolnych i zawodowych/


Seminaria odbęda się w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie".

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.