Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na jednodniowe Szkolenia z zakresu zarządzania platformą internetową. Szkolenia organizowane są w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".

szkolenie 2Cel:

Przygotowanie uczestników do wykorzystania oprogramowania platformy internetowej Doskonaleniewsieci.pl służącej realizacji zadań wynikających z założeń nowego systemu wspomagania szkół, w tym do przygotowania i realizacji rocznych planów wspomagania (RPW) oraz do organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia.

Miejsce szkoleń:

Białystok Bydgoszcz Gdynia Gorzów Wlkp Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław

Szkolenia odbywają się od 28 października 2013 r. do 21 listopada 2013 r.

Adresaci:

  • Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia,
  • Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE),
  • Kierownicy projektów odpowiedzialni za organizacje sieci współpracy i samokształcenia,
  • Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Szkolenia z zakresu zarządzania platformą internetową/


Projekt "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia,

Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty systemowe.