Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na 3-dniowe spotkania warsztatowe dla samorządowców "Jak rozliczać dotację przedszkolną? - zajęcia praktyczne".

Warsztaty organizowane są w ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap".

W ramach spotkań omówione i przećwiczone zostaną następujące zagadnienia:warsztaty

  • Dotacja przedszkolna – regulacje prawne, symulacja skutków finansowych, rozliczanie dotacji ( przykłady),
  • Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji w grupach (m.in. różne formy edukacji przedszkolnej, rozliczenia pomiędzy gminami, rozliczenia przedszkoli niepublicznych)

 

 oraz udzielone odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie wydatki można sfinansować z dotacji?
  • Jak prawidłowo dokumentować wydatki?
  • Jak rozliczyć się z wydatkowania środków dotacji?
  • Jak przygotować się do kontroli wykorzystania dotacji?

 

Terminy spotkań:

Warszawa Olsztyn Gdańsk Warszawa
12-14 listopada 2013 r. 18-20 listopada 2013 r. 19-21 listopada 2013 r. 03-05 grudnia 2013 r.

 

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Jak rozliczać dotację przedszkolną?/


Projekt "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap"

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie,

Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego - projekty systemowe.