Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma zaszczyt zaprosić na szkolenia, warsztaty i kursy komputerowe z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej, w tym zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym oraz pozaszkolnym, a także konkretne narzędzia i zasoby TIK europejskich programów edukacyjnych.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, rodzice zainteresowani wspieraniem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz doskonalenia umiejętności cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia.

etwin logo2 Przykładowe warsztaty:

  • e-obywatel
  • e-safety - bezpieczny Internet
  • e-projekty w szkole na przykładzie programu eTwinning
  • Jak przygotować wizualnie atrakcyjną prezentację multimedialną w Prezi?
  • Internet dla początkujących
  • Microsoft Office dla początkujących
  • Współpraca międzynarodowa szkół przez Internet
  • Web 2.0 czyli chmura co dzień

 

"W świecie cyfrowym - szkolenia , warsztaty, kursy" 

Katowice Białystok Lublin Olsztyn Kraków Tarnobrzeg
warsztaty konferencja / warsztaty warsztat konferencja  warsztaty warsztat
3 grudnia 2013 r. 4 grudnia 2013 r. 5 grudnia 2013 r. 6 - 7 grudnia 2013 r.  9, 10, 11 grudnia 2013 r. 12 grudnia 2013 r.

Każdy uczestników warsztatów komputerowych otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji:

http://www.etwinning.pl/


eTwinning  to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.