W dniach 28 - 29 listopada 2013 r. w Krakowie odbyła się konferencja "Moc w regionach. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji" zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

moc-w-regionach

Głównym celem spotkania było przedyskutowanie wyzwań związanych z programowaniem nowej perspektywy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania komplementarności działań w programie krajowym i programach regionalnych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, kuratoriów oświaty, partnerów społecznych, grupy roboczej ds. edukacji, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Tematy konferencji:

 • Działania na rzecz edukacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2014 - 2020,

 • Stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej,

 • Analiza dotychczasowych i oczekiwanych efektów tych działań na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze oświaty.

  IMG 5314

Tematy warsztatów:

 • Budowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych - nauczanie przez doświadczenie,
 • Uczeń młodszy,
 • Szkolnictwo zawodowe - zbliżanie edukacji do rynku pracy,
 • Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w szkole,
 • Edukacja przedszkolna,
 • Cyfryzacja szkół,
 • Indywidualizacja nauczania,
 • Programy rozwoju szkół,
 • Kształcenie dorosłych.

W latach 2014-2020 aż 72% środków przewidzianych dla Polski na wsparcie edukacji trafi do regionów. Zintensyfikowane zostanie indywidualne wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół. Pozostała część alokacji wesprze działania systemowe.


 Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://efs.men.gov.pl/Moc-w-regionach/