Dnia 9 grudnia 2013 r. w Warszawie w hotelu JM APART odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Edukacja dla pracy”. zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Celem projektu było wsparcie gimnazjów i placówek kształcenia ustawicznego w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie.EdukacjaDlaPracy logo RGB pelnokolorowe

Adresaci:

  • doradcy zawodowi,
  • nauczyciele,
  • dyrektorzy szkół,
  • przedstawiciele instytucji z sektora edukacji.

Na spotkaniu przedstawione zostały materiały, które można wykorzystać w swojej pracy zarówno z uczniami, jaki i ich rodzicami.  Wśród materiałów wypracowanych w trakcie trwania projektu  znalazły się filmy fabularne, animowane, program komputerowy oraz inne materiały w postaci publikacji  m.in. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego w formie segregatora.

Więcej informacji:

http://new.koweziu.edu.pl/Konferencja-podsumowujaca-projekt-Edukacja-dla-pracy/

 oraz

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/


Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Projekt systemowy "Edukacja dla pracy"

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,

Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe.