Ośrodek Rozwoju Edukacji ma zaszczyt zaprosić w dniach 19 - 20 grudnia 2013r. do Gdańska na konferencję "Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły". Konferencja organizowana jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III”.

Program konferencji: wykłady i zajęcia warsztatowe poświęcone wykorzystaniu raportu z ewaluacji do planowanie rozwoju szkoły i budowaniu oferty wsparcia.

Adresaci:

  • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
  • pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli bibliotek pedagogicznych – odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół,
  • osoby zaangażowane w realizacje powiatowych projektów pilotażowych.

Gdańsk, 19 - 20 grudnia 2013 r.Szkolenia

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Raport-z-ewaluacji-szansą-na-sukces-szkoły/


Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,