Zachęcamy do pobierania prezentacji oraz materiałów z międzynarodowej konferencji pt. "Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka", która odbyła się 26 listopada 2013 roku w Warszawie.

Link: http://eduentuzjasci.pl/Materiały-z-konferencji/

Podczas Konferencji omówione zostały m. in. następujące zagadnienia:

  • jak wykorzystywane są nowe technologie w edukacji włączającej w Polsce i za granicą,
  • jakie są najnowsze wyniki międzynarodowych badań w tej dziedzinie,
  • jakie korzyści płyną z wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie edukacji.

 Materiały do pobrania:

http://eduentuzjasci.pl/Materiały-z-konferencji/

ibe konf

 Więcej informacji:

http://eduentuzjasci.pl/Nowoczesne-technologie-w-edukacji-włączającej/


 Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Projekt systemowy "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego"

Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie,

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.