Zachęcamy do udziału w nowym programie edukacyjnym Unii Europejskiej ERASMUS+ na lata 2014-2020. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie".

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do instytucji i organizacji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - ERASMUS+.

W programie ERASMUS+ osoby indywidualne nie mogą składać wniosków.

Termin składania wniosków upływa w połowie marca 2014 r.

Eplus

Więcej informacji:

http://erasmusplus.org.pl/

oraz

http://ec.europa.eu/Erasmus+/


Od 1 stycznia 2014 roku rusza program ERASMUS+ wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

ERASMUS+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.