Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkie szkoły, które prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów do aplikowania o tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Prowadzone działania realizowane są w ramach projektu systemowego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Warunki aplikowania o tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów":

  • systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego
  • minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych prowadzone przez trzech różnych nauczycieli

Aby uzyskać powyższy tytuł, wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy „Szkoły Odkrywców Talentów” on-line, przesłać w wersji elektronicznej i papierowej (podpisany przez Dyrekcję) do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dopiskiem "Szkoła Odkrywców Talentów" na adres:

ul. Polna 46a 00-644 Warszawa.

SOT

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • bezpłatne poradniki do pracy z uczniem zdolnym z poszczególnych przedmiotów – bez konieczności składania zamówienia oraz modele pracy z uczniem zdolnym na poszczególne poziomy kształcenia,
  • dyrektorzy, Liderzy Zdolności oraz nauczyciele ze Szkół Odkrywców Talentów mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w krajowych konferencjach poświęconych uczniowi zdolnemu,
  • tworzona jest sieć Szkół Odkrywców Talentów / Miejsc Odkrywania Talentów i wymiany dobrych praktyk (programy, indywidualny tok nauki, doświadczenia w organizacji pracy szkoły), aby lepiej odpowiadać na szczególne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.

Więcej informacji:

http://www.ore.edu.pl/Odkrywamy-talenty/


Zadanie Odkrywamy Talenty jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego ""Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym".