Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Archiwum

Szkolenia z zakresu zarządzania platformą internetową

23 października 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na jednodniowe Szkolenia z zakresu zarządzania platformą internetową. Szkolenia organizowane są w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".

Inauguracja projektu „Szkoła Współpracy"

21 października 2013

Dnia 18 października 2013 r. odbyła się inauguracja ogólnopolskiego projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły z udziałem wiceminister Joanny Berdzik.

Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem

17 października 2013

Centrum Nauki Kopernik serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli do udziału w czwartkowych spotkaniach z cyklu: "Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem".  W programie zajęć m.in. zwiedzanie Centrum pod opieką animatorów, prezentacja projektów kierowanych do nauczycieli i uczniów, a także wymiana opinii i poglądów.

Ogłoszenie konkursu nr 2/POKL/3.4.3/2013

11 października 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL 2007-2013, informuje, iż w dniu dzisiejszym zostaje ogłoszony konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER