Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Archiwum

Konferencje regionalne ORE

28 sierpnia 2013

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza na I edycję konferencji regionalnych: "Promowanie systemowego wsparcia pracy szkoły z uczniem zdolnym - rola poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówki doskonalenia nauczycieli". Konferencje odbędą się w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Nowy projekt systemowy w ramach Priorytetu III PO KL

27 sierpnia 2013

W dniu 20 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja w sprawie powierzenia Centrum Informatycznemu Edukacji zadań Beneficjenta projektu systemowego pt. Modernizacja systemów informatycznych do obsługi systemów egzaminów zewnętrznych i nadzoru pedagogicznego I etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Raj utracony

19 sierpnia 2013

Ekolodzy biją na alarm: Ziemia ginie, zasoby naturalne wyczerpują się, rabunkowa gospodarka zaburza ekosystem i prowadzi do nieodwracalnych zmian w przyrodzie, a w konsekwencji do zagłady życia. Czy tak jest rzeczywiście? Zapraszamy na czwartkowy wieczór do Centrum Nauki Kopernik

CNK

Nowy projekt systemowy w ramach Priorytetu III PO KL

14 sierpnia 2013

W dniu 23 maja 2013 r. Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję w sprawie powierzenia Departamentowi Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadań Beneficjenta projektu systemowego Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EUROLIDER 2013

13 sierpnia 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło V edycję konkursu EUROLIDER dla osób, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER