Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Archiwum

Nowy projekt systemowy w ramach Priorytetu III PO KL

12 sierpnia 2013

W dniu 17 lipca 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Centrum Nauki Kopernik została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana Planu Działania dla Priorytetu III PO KL na 2013 r.

06 sierpnia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty".

Diagnoza kompetencji gimnazjalistów

25 lipca 2013

Diagnoza kompetencji gimnazjalnych to badanie prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych wśród uczniów trzecich klas gimnazjów. Realizowane jest corocznie jesienią przy okazji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów przygotowywanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne.

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne

23 lipca 2013

Centrum Edukacji Artystycznej ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne dla uczniów i nauczycieli PSM I i II stopnia, w dniach 16 - 25 sierpnia 2013 r.cea

Rodzina.gov.pl

22 lipca 2013

Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje mamie i tacie? Jak dostać dofinansowanie  na pierwsze mieszkanie? Czym jest instytucja dziennego opiekuna? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na nowej rządowej stronie www.rodzina.gov.pl.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER