Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Dokumenty

Ilustracja kategorii

Dokumenty

30 lipca 2010

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych zarówno prawa polskiego, jak i unijnego.

Zachęcamy do zapoznania się.

Polskie prawo - fundusze europejskie

29 lipca 2010

Polskie akty prawne

Fundusz Spójności - unijne akty prawne

28 lipca 2010

Fundusz Spójności - unijne akty prawne

Prawo unijne

27 lipca 2010

Aktualne dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej dostępne są na Portalu EUR-Lex.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER