Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Interpretacje IZ / IP

Ilustracja kategorii

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie kwalifikowalności podatku VAT związanego z usługami kształcenia

16 marca 2012

Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dot. kwalifikowalności podatku VAT zawiązanego z usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.

Do pobrania
Pobierz plik (14032012_ws_kwalifikowalnoci_podatku_VAT.pdf)Stanowisko MRR188 Kb
Pobierz plik (za_1_do_pisma_z_14032012.pdf)Załącznik 1 277 Kb
Pobierz plik (za_2_do_pisma_z_14032012.pdf)Załącznik 242 Kb

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie rozliczania kosztów osobowych w ramach projektu PO KL

16 lutego 2012

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwestii ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich w projektach PO KL.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wykorzystania w ramach projektów POKL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasad konkurencyjności oraz procedur określonych w PZP

16 lutego 2012

Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące możliwości wykorzystania w ramach projektów POKL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz procedur określonych w PZP.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie rozbieżnych interpretacji Izb Skarbowych

16 lutego 2012

Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydane w kwestii rozbieżnych interpretacji Izb Skarbowych w zakresie możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania z podatku VAT.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych w ramach PO KL

21 października 2011

Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzajacej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydane w kwestii zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych w ramach PO KL

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER