W dniu 20 listopada 2013  roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na 2013 rok dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Zmiana obejmuje zwiększenie wartości projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidulanych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty".

Zmiany w Planie działania dotyczą projektów:

1. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania, zaplanowanego do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych - usunięcie projektu;

2. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania – nowy projekt zaplanowany do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych od 2013 roku;

3. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym - nowy projekt zaplanowany do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych od 2013 roku;

4. Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych;

5. Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

6. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;

7. Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty usunięcie projektu zaplanowanego do realizacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji;

8. Zmiana w zakresie kryterium dostępu oraz kryterium strategicznego ramach konkursu nr 1/POKL/3.4.3/2013 pt. „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 15 marca 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" obejmującą zmianę wskaźnika w projekcie "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, etap II".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" obejmującą zmianę beneficjenta systemowego realizującego projekt  "Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że prowadzi prace nad Planem Działania na 2013 r.

Uwagi do pierwszego projektu Planu Działania na 2013 r. wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2012 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.