W dniu 31 marca 2015 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”.


 W dniu 30 czerwca 2014 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Zmiany w Planie działania dotyczą projektów:

1. Budowa banków zadań; Beneficjent: Centralna Komisja Egzaminacyjna; wydłużenie okresu realizacji projektu do czerwca 2015 r.

2. Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; Beneficjent: Centralna Komisja Egzaminacyjna; wydłużenie okresu realizacji projektu do marca 2015

3. Edukacja dla pracy etap 2; Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; zmniejszenie rezultatu projektu dotyczącego organizacji konferencji z pracodawcami


W dniu 11 lutego 2014  roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała Plan działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Plan działania przewiduje realizację dwóch nowych projektów systemowych:

1. Poddziałanie 3.3.3 - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych - II etap

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wartość projektu: 4 168 950,00 zł

2. Poddziałanie 3.4.2 - Edukacja dla pracy etap 2

Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wartość projektu: 21 200 000,00 zł


Departament Funduszy Strukturalnych udostępnia do konsultacji społecznych projekt Planu Działania dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty na 2014 - 2015 r.

Ewentualne uwagi należy przekazywać do 6 grudnia br. na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Departamentu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.