Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Plany Działania

Ilustracja kategorii

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2009 r.

25 stycznia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 30 stycznia 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2007-2008 r.

25 stycznia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 9 listopada 2007 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER