Więcej

 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (1,89 MB)

 

 • Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 5 lutego 2009 r.

Pobierz plik (1,1 MB)

 

 • Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 6 grudnia 2011r.

Pobierz plik (485 KB)

 

 • Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (749 KB)

 

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (730 KB)

 

 • Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL

Pobierz plik (290 KB)

 

 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. 

Pobierz plik (4,69 MB)

 

 • Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (472 KB)

 

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r.

Pobierz plik (2,48 MB)

 

 • Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązujaca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (7,07 MB)

 

 • Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (1,05 MB)

 

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (2,45 MB)

 

 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. (wersja 7.5.1 z korektą)

Pobierz plik (4,69 MB)

 

 • Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu oraz w lipcu 2012 r.

Pobierz plik (2,12 MB)

 

 • Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012r. wraz z aktualizacją wprowadzoną w marcu 2012 r.

Pobierz plik (2,12 MB)

 

 • Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (692 KB)

 

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (612 KB)

 

 • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (384 KB)

 

 • Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (1,89 MB)

 

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (415 KB)

 

 • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Pobierz plik (2,12 MB)

 

 • Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 kwietnia 2011 r.

Pobierz plik (2,18 MB)

 

 • Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

Pobierz plik (424 KB)

 

 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

Pobierz plik (1,92 MB)