Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Wytyczne horyzontalne MIR

Ilustracja kategorii

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej

09 stycznia 2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej - od 9 stycznia 2013 r.

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

29 czerwca 2012

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - od 29 czerwca 2012 r.

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

05 czerwca 2012

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym - od 5 czerwca 2012 r.

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

14 lutego 2012

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych - od 14 lutego 2012 r.

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

14 listopada 2011

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód - od 14 listopada 2011 r.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER