Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych - od 14 lutego 2012 r.