Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym - od 5 czerwca 2012 r.