Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - od 29 czerwca 2012 r.